Laadun kehittäjä e-oppimisen toimialalla

KUVAUS 
Verkkokurssi on suunnattu eri organisaatioiden laatutoimijoille heidän oman toimintansa kehittämiseksi. Kurssi on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama ja sen käytännön järjestelyt hoitaa Hämeen ammattikorkeakoulu. Kurssilta saa todistuksen ja se on laajuudeltaan 3 opintopistettä. Kurssiin kuuluu itsearviointiin perustuvia tehtäviä ja tutoreille palautettavia tehtäviä. 
 
SISÄLTÖ 
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:Yleiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, Oppimisen ja osaamisen kehittämisen laatujärjestelmät ja laatupalkinnot, e-oppimisen erityiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, e-oppimisen laatumerkin kriteeristöt ja hakuprosessi, e-oppimisen laatumerkin eri hakemuskohdat (liiketoiminnan perusteet, yhteistyö ja organisointi, laatutoiminta, e-oppimisen osaaminen, tatkaisujen ja sovellusten toimituskyky ja immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta). Tarkemmin sisältöön voi tutustua maksuttomalla laatutietouskurssilla. 

TAVOITE 
Tavoitteena on, että oppija osaa kiinnittää huomiota laatua parantaviin tapoihin ja menetelmiin. Oppija osaa tehdä laadun kehittämistyötä ja parantaa sisäistä toimintaa organisaatiossaan. 

KOHDERYHMÄ 
Oman organisaationsa sisäistä e-oppimisen toimintaa kehittävät henkilöt, joita voivat olla esimerkiksi laatupäälliköt, koulutuspäälliköt, projektipäälliköt tai muut vastaavat toimijat.
Luettu 13608 kertaa Viimeksi muokattu tiistai, 28 elokuu 2012 09:05