tiistai, 21 toukokuu 2013 13:01

eOppimisen laatukoulutusta syksyllä 2013

Haluaisitko kehittää e-Oppimisen laatua? e-Oppimisen laadunkehittäjä -koulutuksessa opit huomioimaan mitkä tekijät vaikuttavat e-laatuun. Koulutuksen aikana pääset kehittämään myös omaan organisaation laatua ohjatusti.

Suosittelen”, sanoo Minna Helynen PAOK -verkostosta.
Minna kävi koulutuksen vuonna 2012.
 

e-Oppimisen laadunkehittäjä 3 op

Kehitä organisaatiosi e-oppimisen laatua!

Onko organisaatiosi tavoitteena laadukkaan toimintatavan kehittäminen e-oppimisen alueella? Osaatko kiinnittää huomiota e-oppimisen laatua parantaviin tapoihin ja menetelmiin ja parantaa sisäistä toimintaa organisaatiossasi? 

Hämeen ammattikorkeakoulu tarjoaa monimuotoista koulutusta e-oppimisen laadun kehittäjille. Koulutuksen sisältö on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama. Koulutuksen aikana luvassa asiantuntijaluentoja sekä oman kehittämisprojektityön työstämistä, johon saat ohjausta ja vinkkejä koulutuksen vetäjiltä sekä ryhmän muilta osallistujilta. Lisäksi opetus- ja taustamateriaalia on käytettävissä verkossa. Tapaamiskertoja on neljä, kaksi lähikertaa ja kaksi verkkotapaamista.

Kohderyhmä 

Organisaatioiden e-oppimisen kehittäjät esim. kouluttajat, suunnittelijat sekä koordinaattorit.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa aikana käydään läpi vaiheita, joita tulee huomioida laadukkaita verkkototeutuksia suunniteltaessa ja kehitettäessä. Koulutuksen aikana käydään läpi myös e-oppimisen laatujärjestelmiä ja laatupalkintoja, e-oppimisen laadun arviointia sekä yleisellä tasolla eoppimisen laatumerkin hakuprosessia.

1. lähipäivä: Johdatus laatuajatteluun ja projektityön käynnistäminen
2. verkossa: eOppimisen laatuajattelu käytännössä
3. verkossa: Projektitöiden ohjaus
4. lähipäivä: Vertaistuotannon laatu; Laatumerkit ja laatupalkintokriteeristö - mitä niistä voisi oppia? Projektitöiden esittely ja koulutuksen yhteenveto

Lähipäivät: 3.10. ja 28.11.2013
Verkkotapaamiset: 24.10. ja 14.11.2013
Osallistumismaksu: 480 € (alv 0%)
Koulutuspaikka: HAMK Hämeenlinna ja verkossa
 
Lisätietoja 
 
Tanja Erkkilä, koulutussuunnittelija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. (03) 646 3413

Ilmoittautumiset 20.9.2013 mennessä osoitteessa: www.hamk.fi/taydennyskoulutus/yrli > e-Oppimisen laadunkehittäjä 2013

Koulutusesite
Lisätietoja
Mitä on e-laatu, kouluttajamme kertoo: http://blog.hamk.fi/laatu-on-hyvyyden-yllapitamiskykya/

tiistai, 28 elokuu 2012 09:06

eOppimisen laatumerkin hakija

KUVAUS 
Työalue sisältöineen on eri organisaatioiden sisäisille toimijoille suunnattu ja heidän oma työskentelyalueensa. Työalue on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama, mutta se voidaan sopimuksella sisältöineen siirtää hakijan omaan moodle-järjestelmään. Suomen eOppimiskeskus tarjoaa hakijoille yhteistyökumppaninsa kautta myös oman työalueen vain hakijan omaan käyttöön. Työalue on tarkoitettu e-oppimisen laatumerkin hakemusprosessiin ja varsinaisen hakemuksen tekemistä varten. Työalueen tehtävät perustuvat itsearviointiin. 

SISÄLTÖ 
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:Yleiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, Oppimisen ja osaamisen kehittämisen laatujärjestelmät ja laatupalkinnot, e-oppimisen erityiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, e-oppimisen laatumerkin kriteeristöt ja hakuprosessi, e-oppimisen laatumerkin eri hakemuskohdat (liiketoiminnan perusteet, yhteistyö ja organisointi, laatutoiminta, e-oppimisen osaaminen, tatkaisujen ja sovellusten toimituskyky ja immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta). Tarkemmin sisältöön voi tutustua maksuttomalla laatutietouskurssilla. 
 
TAVOITE 
Tavoitteena on, että hakija ja hakijaa edustavat henkilöt työskentelevät alueella yhdessä ja työstävät Suomen eOppimiskeskuksen myöntämää eOppimisen laatumerkin hakemusta. Tavoitteena on laatia eri osa-alueet hyvin kattava hakemus eri liitteineen Suomen eOppimiskeskukselle ja hakijaorganisaation valmentaminen e-oppimisen laatumerkin arviointiin. 

KOHDERYHMÄ 
Kaikki toimialalla työskentelevät organisaatiot (mukaanlukien oppilaitokset). Hakijaorganisaatio voi olla jopa mikroyritys, joka pystyy osoittamaan toimintansa kattavan kaikki hakemuksen edellyttämät osiot. 
Kategoria Projektit
tiistai, 28 elokuu 2012 09:05

Laadun arvioija e-oppimisen toimialalla

KUVAUS 
Kurssi on tarkoitettu Suomen eOppimiskeskuksen kanssa yhteistyötä tekeville laadun arvioijille. Kurssi on pääosin ohjattu verkkokurssi, jolla pätevöidytään arvioimaan eOppimisen laatumerkin hakemuksia. Kurssi on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama ja sen käytännön järjestelyt hoitaa Hämeen ammattikorkeakoulu. Kurssilta saa todistuksen ja se on laajuudeltaan 3 opintopistettä. Kurssiin kuuluu itsearviointiin perustuvia tehtäviä ja tutoreille palautettavia tehtäviä. 

SISÄLTÖ 
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:Yleiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, Oppimisen ja osaamisen kehittämisen laatujärjestelmät ja laatupalkinnot, e-oppimisen erityiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, e-oppimisen laatumerkin kriteeristöt ja hakuprosessi, e-oppimisen laatumerkin eri hakemuskohdat (liiketoiminnan perusteet, yhteistyö ja organisointi, laatutoiminta, e-oppimisen osaaminen, tatkaisujen ja sovellusten toimituskyky ja immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta). Tarkemmin sisältöön voi tutustua maksuttomalla laatutietouskurssilla. 
 
TAVOITE 
Tavoitteena on, että oppija osaa arvioida laatumerkin hakijoita ja toimia tarvittaessa asiantuntijana eOppimisen laatumerkin hakemusten arviointiprosessissa. Oppija osaa monipuolisesti tehdä laadun kehittämistyötä erilaisista näkökulmista, joita ovat yleinen laatuosaaminen, liiketoimintaosaaminen, yhteistyöosaaminen, e-oppimisen osaaminen ja mediallistekninen osaaminen. 

KOHDERYHMÄ 
Itsenäiseen toimintaan soveltuvat toimialaa hyvin tuntevat henkilöt, joita voivat olla esimerkiksi itsenäiset konsulttityyppiset yrittäjät tai suurten oppilaitosten laatualan opettajat ja kouluttajat. 
Kategoria Projektit
tiistai, 28 elokuu 2012 09:03

Laadun kehittäjä e-oppimisen toimialalla

KUVAUS 
Verkkokurssi on suunnattu eri organisaatioiden laatutoimijoille heidän oman toimintansa kehittämiseksi. Kurssi on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama ja sen käytännön järjestelyt hoitaa Hämeen ammattikorkeakoulu. Kurssilta saa todistuksen ja se on laajuudeltaan 3 opintopistettä. Kurssiin kuuluu itsearviointiin perustuvia tehtäviä ja tutoreille palautettavia tehtäviä. 
 
SISÄLTÖ 
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:Yleiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, Oppimisen ja osaamisen kehittämisen laatujärjestelmät ja laatupalkinnot, e-oppimisen erityiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, e-oppimisen laatumerkin kriteeristöt ja hakuprosessi, e-oppimisen laatumerkin eri hakemuskohdat (liiketoiminnan perusteet, yhteistyö ja organisointi, laatutoiminta, e-oppimisen osaaminen, tatkaisujen ja sovellusten toimituskyky ja immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta). Tarkemmin sisältöön voi tutustua maksuttomalla laatutietouskurssilla. 

TAVOITE 
Tavoitteena on, että oppija osaa kiinnittää huomiota laatua parantaviin tapoihin ja menetelmiin. Oppija osaa tehdä laadun kehittämistyötä ja parantaa sisäistä toimintaa organisaatiossaan. 

KOHDERYHMÄ 
Oman organisaationsa sisäistä e-oppimisen toimintaa kehittävät henkilöt, joita voivat olla esimerkiksi laatupäälliköt, koulutuspäälliköt, projektipäälliköt tai muut vastaavat toimijat.
Kategoria Projektit
torstai, 23 elokuu 2012 13:50

eLaatu

eOppimisen laatumerkki

E-oppimisen laadulla korostetaan verkkovälineiden avulla tapahtuvan koulutuksen, opetuksen ja oppimisen tuotteiden ja palvelujen laaduntuottamiskyvyn hyvää laatua. Organisaatiot voivat hakea Suomen eOppimiskeskus ry:n myöntämää eOppimisen laatumerkkiä osoittaakseen ansioitumistaan tällä koulutuksen ja oppimisen saralla. Laatumerkkiä voi käyttää referenssinä sertfioidusta ja auditoidusta e-oppimisen laaduntuottamiskyvystä. Tämä on yritykselle ja organisaatiolle kilpailuetu.

eLaatu-kursseja:

Kategoria Muut projektit