tiistai, 28 elokuu 2012 09:06

eOppimisen laatumerkin hakija

KUVAUS 
Työalue sisältöineen on eri organisaatioiden sisäisille toimijoille suunnattu ja heidän oma työskentelyalueensa. Työalue on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama, mutta se voidaan sopimuksella sisältöineen siirtää hakijan omaan moodle-järjestelmään. Suomen eOppimiskeskus tarjoaa hakijoille yhteistyökumppaninsa kautta myös oman työalueen vain hakijan omaan käyttöön. Työalue on tarkoitettu e-oppimisen laatumerkin hakemusprosessiin ja varsinaisen hakemuksen tekemistä varten. Työalueen tehtävät perustuvat itsearviointiin. 

SISÄLTÖ 
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:Yleiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, Oppimisen ja osaamisen kehittämisen laatujärjestelmät ja laatupalkinnot, e-oppimisen erityiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, e-oppimisen laatumerkin kriteeristöt ja hakuprosessi, e-oppimisen laatumerkin eri hakemuskohdat (liiketoiminnan perusteet, yhteistyö ja organisointi, laatutoiminta, e-oppimisen osaaminen, tatkaisujen ja sovellusten toimituskyky ja immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta). Tarkemmin sisältöön voi tutustua maksuttomalla laatutietouskurssilla. 
 
TAVOITE 
Tavoitteena on, että hakija ja hakijaa edustavat henkilöt työskentelevät alueella yhdessä ja työstävät Suomen eOppimiskeskuksen myöntämää eOppimisen laatumerkin hakemusta. Tavoitteena on laatia eri osa-alueet hyvin kattava hakemus eri liitteineen Suomen eOppimiskeskukselle ja hakijaorganisaation valmentaminen e-oppimisen laatumerkin arviointiin. 

KOHDERYHMÄ 
Kaikki toimialalla työskentelevät organisaatiot (mukaanlukien oppilaitokset). Hakijaorganisaatio voi olla jopa mikroyritys, joka pystyy osoittamaan toimintansa kattavan kaikki hakemuksen edellyttämät osiot. 
Kategoria Projektit
tiistai, 28 elokuu 2012 09:05

Laadun arvioija e-oppimisen toimialalla

KUVAUS 
Kurssi on tarkoitettu Suomen eOppimiskeskuksen kanssa yhteistyötä tekeville laadun arvioijille. Kurssi on pääosin ohjattu verkkokurssi, jolla pätevöidytään arvioimaan eOppimisen laatumerkin hakemuksia. Kurssi on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama ja sen käytännön järjestelyt hoitaa Hämeen ammattikorkeakoulu. Kurssilta saa todistuksen ja se on laajuudeltaan 3 opintopistettä. Kurssiin kuuluu itsearviointiin perustuvia tehtäviä ja tutoreille palautettavia tehtäviä. 

SISÄLTÖ 
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:Yleiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, Oppimisen ja osaamisen kehittämisen laatujärjestelmät ja laatupalkinnot, e-oppimisen erityiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, e-oppimisen laatumerkin kriteeristöt ja hakuprosessi, e-oppimisen laatumerkin eri hakemuskohdat (liiketoiminnan perusteet, yhteistyö ja organisointi, laatutoiminta, e-oppimisen osaaminen, tatkaisujen ja sovellusten toimituskyky ja immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta). Tarkemmin sisältöön voi tutustua maksuttomalla laatutietouskurssilla. 
 
TAVOITE 
Tavoitteena on, että oppija osaa arvioida laatumerkin hakijoita ja toimia tarvittaessa asiantuntijana eOppimisen laatumerkin hakemusten arviointiprosessissa. Oppija osaa monipuolisesti tehdä laadun kehittämistyötä erilaisista näkökulmista, joita ovat yleinen laatuosaaminen, liiketoimintaosaaminen, yhteistyöosaaminen, e-oppimisen osaaminen ja mediallistekninen osaaminen. 

KOHDERYHMÄ 
Itsenäiseen toimintaan soveltuvat toimialaa hyvin tuntevat henkilöt, joita voivat olla esimerkiksi itsenäiset konsulttityyppiset yrittäjät tai suurten oppilaitosten laatualan opettajat ja kouluttajat. 
Kategoria Projektit
tiistai, 28 elokuu 2012 09:03

Laadun kehittäjä e-oppimisen toimialalla

KUVAUS 
Verkkokurssi on suunnattu eri organisaatioiden laatutoimijoille heidän oman toimintansa kehittämiseksi. Kurssi on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama ja sen käytännön järjestelyt hoitaa Hämeen ammattikorkeakoulu. Kurssilta saa todistuksen ja se on laajuudeltaan 3 opintopistettä. Kurssiin kuuluu itsearviointiin perustuvia tehtäviä ja tutoreille palautettavia tehtäviä. 
 
SISÄLTÖ 
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:Yleiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, Oppimisen ja osaamisen kehittämisen laatujärjestelmät ja laatupalkinnot, e-oppimisen erityiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, e-oppimisen laatumerkin kriteeristöt ja hakuprosessi, e-oppimisen laatumerkin eri hakemuskohdat (liiketoiminnan perusteet, yhteistyö ja organisointi, laatutoiminta, e-oppimisen osaaminen, tatkaisujen ja sovellusten toimituskyky ja immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta). Tarkemmin sisältöön voi tutustua maksuttomalla laatutietouskurssilla. 

TAVOITE 
Tavoitteena on, että oppija osaa kiinnittää huomiota laatua parantaviin tapoihin ja menetelmiin. Oppija osaa tehdä laadun kehittämistyötä ja parantaa sisäistä toimintaa organisaatiossaan. 

KOHDERYHMÄ 
Oman organisaationsa sisäistä e-oppimisen toimintaa kehittävät henkilöt, joita voivat olla esimerkiksi laatupäälliköt, koulutuspäälliköt, projektipäälliköt tai muut vastaavat toimijat.
Kategoria Projektit
tiistai, 28 elokuu 2012 09:02

Laatutietous e-oppimisen toimialalla

KUVAUS 
Kurssi on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama maksuton itseopiskelukurssi e-oppimisen laatuasioihin ja niiden erityispiirteisiin. Kurssilla tutustut myös Suomen eOppimiskeskuksen myöntämän eOppimisen laatumerkkihakemukseen. Kurssille voi osallistua omatoimisesti milloin vain rekisteröitymällä kurssialueelle osoitteessa elaatu.fi. Kurssi perustuu itseopiskeluun eikä kurssilla ole ohjausta. Tämän kurssin tehtävät perustuvat itsearviointiin. 

SISÄLTÖ 
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:Yleiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, Oppimisen ja osaamisen kehittämisen laatujärjestelmät ja laatupalkinnot, e-oppimisen erityiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, e-oppimisen laatumerkin kriteeristöt ja hakuprosessi, e-oppimisen laatumerkin eri hakemuskohdat (liiketoiminnan perusteet, yhteistyö ja organisointi, laatutoiminta, e-oppimisen osaaminen, tatkaisujen ja sovellusten toimituskyky ja immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta). Tarkemmin sisältöön voi tutustua maksuttomalla laatutietouskurssilla. 

TAVOITE 
Tavoitteena on tehdä itsearviointia sisällön ja kurssimateriaalien esillenostamien asioiden ja oman toiminnan (tai oman organisaation toiminnan) välillä. Organisaation pyrkiessä hyvään laadulliseen toimintaan ja hakiessa eOppimisen laatumerkkiä kurssimateriaalissa esitetyt asiat ovat hyvin olennaisia. 

KOHDERYHMÄ 
Itsearviointia tekevät toimijat, joita ovat yritykset, koulutuslaitokset, yhdistykset ja muut toimijat, jotka toimivat oppimisen toimialalla tai haluavat muuten kehittää laatutietouttaan. 
Kategoria Projektit