eEemeli-kilpailu: Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi
Tietosuoja-asetus 13. artikla

Päivitetty 27.10.2022

Rekisterinpitäjä

Suomen eOppimiskeskus ry
Y-tunnus: 1899013-7

Osoite

Suomen eOppimiskeskus ry
c/o Crazy Town, Parkki
Raatihuoneenkatu 21-23
13100 Hämeenlinna

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Niina Kesämaa
[email protected]
040 827 6378

Rekisterin nimi

Paras suomalainen oppimisratkaisu -kilpailun osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään Paras suomalainen oppimisratkaisu -laatukilpailun järjestämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Kilpailuun osallistuvista tahoista tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Osallistumisvuosi
  • Kilpailusarja
  • Organisaation nimi ja yhteystiedot
  • Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
  • Kilpailutuotteen nimi ja esittelytiedot
  • Tuotantotiimin jäsenten nimet

Lisäksi voidaan pitää kirjaa kilpailuun osallistuvien tahojen osallistumisesta kilpailuun liittyviin kokouksiin ja tapaamisiin sekä näihin liittyvistä taustatiedoista, kuten ruoka-aineallergioista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kilpailuun osallistuvien tuotteiden esittelytiedot luovutetaan kilpailun asiantuntijaraadin käyttöön kilpailutuotteiden arvioinnin ajaksi.

Kilpailun toteutukseen liittyvien tapaamisten kohdalla rekisterissä olevia tietoja (esim. ruoka-aineallergiat) voidaan luovuttaa tapahtuman järjestelyistä (esim. tarjoilut) vastaavalle taholle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilörekisteriä säilytetään Google Drive -palvelussa. Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille.

Tietojen julkisuus

Ilmoittautumislomakkeella ilmoitetut kilpailutuotteiden tiedot ovat julkisia.

Muut rekisteriin tallennetut henkilötiedot eivät ole julkisia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ilmoittautumislomakkeen kautta kertyneeseen rekisteriin on pääsy vain kilpailun järjestelyistä vastaavilla henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttöoikeusasetuksin.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.