Tietosuojaseloste: eOppimiskeskuksen uutiskirjeet

Laadittu 27.4.2018
Päivitetty 2.1.2020

Rekisterinpitäjä

Suomen eOppimiskeskus ry
Y-tunnus: 1899013-7

Suomen eOppimiskeskus ry
c/o Crazy Town, Parkki
Raatihuoneenkatu 21-23
13100 Hämeenlinna

Muut yhteystiedot
https://www.eoppimiskeskus.fi/yhteystiedot

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Niina Kesämaa
[email protected]
040 827 6378

Rekisterin nimi

Suomen eOppimiskeskus ry:n uutiskirjeet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään yhdistyksen uutiskirjeviestinnän hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön sähköpostiosoite, nimi ja organisaatio.

Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa tietoja henkilön osallistumisesta sekä mielenkiinnosta uutiskirjeen teemaan liittyviin erillisiin toimintoihin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja niitä kertyy rekisterinpitäjän toiminnan yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta edelleen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Uutiskirjeitä sekä niihin liittyviä henkilötietoja hallinnoidaan Mailchimp-palvelussa.

Tietojen julkisuus

Rekisteriin tallennetut tiedot eivät ole julkisia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin on pääsy vain uutiskirjeiden lähettämisestä ja hallinnoimisesta vastaavilla henkilöillä.

Tietojen säilytysaika

Uutiskirjetilauksen peruuttaneiden tiedot poistetaan rekisteristä kuukauden kuluessa tilauksen peruuttamisesta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.