Ota Second Life ja sen hyödyt haltuun!

Matkalla Second Life -koulutuksen asiantuntijaksi

Second Life opetuksessa ja koulutuksessa, asiantuntijakurssi, 5 op

Mitä lisää Second Life ja virtuaalimaailmat tuovat juuri SINUN opetus- ja koulutustilanteisiisi?

Kurssilla syvennytään Second Life -virtuaalimaailman käyttöön käytännön opetus ja koulutustyössä. Second Life -ympäristö nähdään kurssilla välineenä ja pääpaino on tämän ympäristön tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. Kurssilla painotetaan henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen merkitystä sekä ryhmässä oppimista ja ryhmältä oppimista. Kurssille on varattu aikaa osallistujien kahdenkeskiseen ohjaukseen ja  projektien toteuttamisen tukemiseen ja arvioimiseen.

Kurssilla käytetään opetusmuotoja joita osallistujat voivat käyttää omassa opetuksessaan tai muissa Second Lifeen liittyvissä projekteissaan. Kurssi tarjoaa samalla osallistujille omakohtaisia kokemuksia siitä mitä oppiminen ja opettaminen Second Lifessa voi olla. Tästä syystä kurssilla panostetaan Second Lifen käyttöön eri tilanteissa ja koulutuksen eri vaiheissa.

Kurssiin kuuluu yksi Turussa järjestettävä lähiopetuspäivä, jonka aikana tutustutaan Second Lifen perusteisiin. Lähiopetuspäivän lisäksi kurssilla on runsaasti lähiopetusta Second Lifessa. Pidemmälle ehtineet voivat suorittaa kurssin kokonaan virtuaalisesti Second Lifessa.

Yhteystiedot ja ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset 1. maaliskuuta 2010 mennessä Katja Hilska-Keinänen, khilska @ abo.fi

Kysymyksiin vastaa: Kim Holmberg, Informationsförvaltning vid Åbo Akademi, kim.holmberg @ abo.fi, puh. 02-2154862