AVO2-osahankkeet

Kolmiulotteiset ja mobiilit osallistumisympäristöt -osahankkeessa toteutetaan oppimisympäristöjä, joissa voidaan toimia ja oppia uusien teknologioiden avulla. Tutkitaan virtuaalimaailmojen, lisätyn todellisuuden sekä…
Osahankkeen tavoite on kannustaa yhteiskunnan eri toimijoita sisältöjen ja tiedon jakamiseen. Tiedon jakamiseen liittyy tiedon julkisuuden lisäksi myös tiedon avoimuus,…
Nettikansa-osahankkeessa etsitään, kokeillaan ja mallinnetaan verkon mahdollistamia osallisuutta edistäviä toimintamalleja yhteiskunnallisten asioiden käsittelyssä. Osahankkeen keskeisenä toimintainstrumenttina toimii aktiivisiia edelläkävijöitä kokoava…
Toiminnallisen ja aktiivisen oppimisen mallit on tarkoitettu perinteisen oppiainejakoisen opetuksen rinnalle, oppijalähtöisten ja yhteisöllisten oppimistapojen toteuttamiseen. Tavoitteena on lisätä yhteisöllistä…